Eikesdalen Alpinanlegg 2006

Eikesdal Alpinanlegg er Norges siste tilvekst på alpinfronten. Blant fjell med topper opp mot 2000 meters høyde og et sluttpunkt 1800 høydemeter lengre ned vil du finne noen av de mest ekstreme løypene i Norge.

Vinteren og store snømengder har allerede kommet til Eikesdal og vi forsøker oss på en ny sesong. Vår søknad om prøvedrift i år har foreløpig blitt stoppet i de byråkratiske ganger (les mer her). Vi har i samarbeid med Nesset kommune anket saken videre til DN (Direktoratet for Naturforvaltning) og vi har fremdeles et håp om å få vise frem fjellet i år også.

Saken har i det siste fått stor oppmerksomhet i media og vi synes det er på tide å få frem litt mer fakta om området. Vi har derfor laget en Powerpoint presentasjon som du kan se på her (Oppdatert 24/2-2006. Presentasjonen er på ca 23 Mb). Du kan også se på den i pdf format (ca 6,5 Mb).

Arbeidet med kommunedels- og reguleringsplan går videre. Planprogrammet for utviklingen av kommunedelplan legges ut for offentlig høring i månedskiftet februar/mars.  

Vi har også fått fin omtale i Fri Flyt sin Juleutgave, så vi anbefaler denne på det sterkeste.


 

 
© Eikesdalen Alpinanlegg - 2005 - webmaster@eikesdalalpin.no