Rekruttering

Vi har for tiden ingen ledige stillinger i Eikesdalen Alpinanlegg. Vi tar alikevel imot søknader fra interesserte personer og tar vare på søknadene med tanke på fremtidige ansettelser.

Dersom du er interessert og ønsker å vise din interesse for å jobbe i Eikesdalen Alpinanlegg vil vi gjerne ha din søknad.

Søknaden bør inneholde en kort begrunnelse for hvorfor du ønsker å jobbe her, hva du ønsker å jobbe med og en CV.

Søknader sendes bard@eikesdalalpin.no.

 
© Eikesdalen Alpinanlegg - 2005 - webmaster@eikesdalalpin.no