Kjøreregler for besøkende

Nedenfor finner du de 10 reglene som gjelder for skikjøring i Eikesdal Alpinanlegg. I tillegg har anlegget egne regler og instrukser for driften av anlegget.

  1. All kjøring i eller i tilknytning til anlegget skjer på eget ansvar.
  2. Alle besøkende skal gjøre seg kjent på kart for å unngå kjøring ved transportvei eller i farlige områder.
  3. Ved besøk i anlegget plikter den besøkende å avgi navn og telefonnr til kontaktperson.
  4. Når den besøkende forlater anlegget skal den besøkende melde fra om at han forlater anlegget og angi rute for nedfart.
  5. Ved nedfart utenom anleggets nedfart skal den besøkende melde fra når han har kommet ned i Eikesdal.

 
© Eikesdalen Alpinanlegg - 2005 - webmaster@eikesdalalpin.no