Om selskapet

Eikesdalen Alpinanlegg AS ble etablert i desember 2004. Selskapets hovedmålsetning er å bygge ut og drifte et alpinanlegg i fjellene i Eikesdal.

Vinteren 2005 startes det med prøvedrift av anlegget.

Vinteren 2005 starter også arbeidet med utforming og godkjenning av reguleringsplan for området. I fase I er reguleringen knyttet til områdene Botn, Løyplia og Løypåvollen. Reguleringen gjelder traseer, skiheiser og hytteområder. 

 
© Eikesdalen Alpinanlegg - 2005 - webmaster@eikesdalalpin.no